Monografia [5p/4] o eksplozji UFO koło Tapanui w formacie PDF
(2-języcznie, po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
7 maja 2009


Kliknij "X" lub "No" jeśli sabotażująca plansza rzekomych błędów usiłuje przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Wybór języka:)


(Strona główna:)

Index


(Po polsku:)

[5p/4] w formacie PDF

Źródłowa replika tej strony

[5/4] w DOC i WP5: 1, 2, 3

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (Prof. dr inż. Jan Pająk)

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Owoce tropiku

Uzdrawianie

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

Absolwenci 1964

Absolwenci 1970

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

Tekst [5/4] 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

Tekst [1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]:

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]:


(In English:)

Monograph [5e/3] - PDF, DOC

Source replica of this page

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

The Bible

Free will

Truth

About me (Prof. Dr Eng. Jan Pajak)

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Tropical fruit

Healing

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

Better humanity

Party of totalizm

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

X text [2e]

Text [2e]: 1, 2, 3

X text [1e]

Text [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]:

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]:


(Auf deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Quelreplica dieser Seite


(En français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Reproduction de source de cette page


(En espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Reproducción de la fuente de esta página


(In italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na Menu 2.)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

energia.sl.pl

members.fortunecity.com/timevehicle

milicz.fateback.com

www.totalizm.pl

ufonauci.w.interia.pl

chi.maroc.to

mozajski.freewebspace.com

pigs.20megsfree.com

prism.20fr.com

totalizm.20fr.com

evil.thefreehost.biz

god.anfor.net

newzealand.myfreewebs.net

pigs.freehyperspace.com
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich moich stron ze wszystkich serwerów. Strony te najpierw zestawione są językami (tj. jako strony po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, włosku, grecku, oraz rosyjsku.) Dla każdego zaś języka strony zestawione są przedmiotowo. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na Menu 4.)


Oto gratisowe egzemplarze czwartego wydania ilustrowanej monografii naukowej o eksplozji UFO koło Tapanui, Nowa Zelandia w formacie PDF. Zapraszam do jej załadowania do własnego komputera. Wydanie to przyjmuje formę jednotomowej monografii [5p/4] pióra Prof. dr inż. Jan Pajak, o tytule "Eksplozja UFO w Tapanui z roku 1178 AD, która przemieściła kontynenty" (Wellington, Nowa Zelandia, 2009 rok, ISBN 0 9583380 6-X). W powołaniach literaturowych autora ta jednotomowa monografia oznaczana jest symbolem [5p/4].


Historia ilustrowanej wersji [5p/4] (po polsku):

       Chociaż pierwsza monografia o eksplozji UFO koło Tapanui została opublikowana już w 1988 roku, aż do 2001 roku monografie o tej eksplozji upowszechniane były wyłącznie pocztowym rozsyłaniem ich wersji papierowych do zainteresowanych czytelników. Dopiero w 2001 roku gratisowe egzemplarze tych monografii zaczęły być upowszechniane za pośrednictwem internetu. Do owego czasu (tj. do 2001 roku) opublikowane już było czwarte (niniejsze) wydanie polskojęzycznej wersji tej monografia, oraz trzecie wydanie jej wersji angielskojęzycznej. Niniejsza monografia [5p/4] prezentuje właśnie udoskonalony format owego czwartego wydania polskojęzycznej wersji monografii [5/4]. Pisanie czwartego wydania monografii [5/4] zostało ukończone w 1996 roku, kiedy to autor ciągle odbywał swoją trzecią profesurę na tropikalnej wyspie Borneo. W tamtym też borneowskim jej sformułowaniu monografia [5/4] upowszechniana była aż do maja 2009 roku. Jednak w maju 2009 roku autor zdecydował, że czas aby do jej internetowej wersji włączyć ilustracje które uprzednio upowszechniane były w oddzieleniu od tekstu pisanego, oraz aby przetłumaczyć ją na bardziej bezpieczny format PDF. W ten sposób w maju 2009 roku powstała niniejsza, ilustrowana i skrócona (jednotomowa) wersja monografii [5p/4]. Przy okazji jej publikowania monografia [5p/4] została też nieco udoskonalona i auktualizowana.


Część #A: Tekst źródłowy ilustrowanej, polskojęzycznej wersji monografii [5p/4] w formacie ADOBE.PDF:

       Niniejsza ilustrowana wersja czwartego wydania monografii naukowej [5p/4] jest albo udostępniana za darmo, albo też linkowana do innego serwera który ją udostępnia za darmo, z praktycznie niemal każdej wytryny i strony totalizmu. Zawsze też (i tylko) wersja ta jest udostępniana w formacie "Adobe PDF" znanym także jako "PDF" - od angielskiego "Portable Document Format". (Aczkolwiek starszą, nie-ilustrowaną wersję pierwszego wydania tej samej monografii [5/4] daje się też załadować w dwóch innych formatach, tj. DOC oraz WP5 - tak jak to wyjaśniono przy końcu tej strony w jej "części #J".) Powodem dla którego najnowsza, ilustrowana wersja monografii [5p/4] jest udostępniana tylko i wyłącznie w tym jednym formacie PDF, jest że format "PDF" nie pozwala na doczepianie się do niego wirusów komputerowych. Stąd, kiedy załadowuje się do swego komputera teksty zapisane w formacie "PDF", ma się gwarancję że teksty te NIE zawierają doczepionych do nich wirusów komputerowych. (Tak jak wirusy takie mogą być doczepione np. do tekstów zapisanych w formacie WORDA.DOC.) Odnotuj jednakże że NIE wszystkie serwery i witryny totalizmu są w stanie zaoferować całą niniejszą ilustrowaną monografię [5p/4]. Powodem zwykle jest, że zawierający ją plik w formacie PDF jest bardzo duży (około 5 MB), zaś sporo z darmowych serwerów używanych przez totalizm NIE pozwala na zainstalowanie na nich aż tak dużych objętościowo plików jak ten który zawiera monografię [5p/4]. Dlatego na niektórych witrynach totalizmu mogą być dostępne tylko linki do niniejszej strony, albo też tylko starsze wersje (nieilustrowane) monografii [5p/4] w formacie DOC i WP5. Na dodatek, totalizm używa również kilka darmowych serwerów które wogóle NIE pozwalają na przechowywanie na nich plików w formacie PDF. Na owych serwerach monografia [5p/4] albo wcale NIE jest zainstalowana, albo też posiada tylko zainstalowaną którąś z wersji w formatach DOC lub WP5 - omówionych w "części #J" przy końcu tej strony. Aby więc sprawdzić czy ilustrowana wersja monografii [5p/4] jest dostępna na wybranym (np. niniejszym) serwerze-witrynie totalizmu, wystarczy kliknąć na zielony napis poniżej opisujący ową wersję i sprawdzić czy nam się ona załaduje do komputera. (Jeśli zaś się NIE załaduje, wówczas należy poszukiwać tej ilustrowanerj wersji monografii [5p/4] na innych serwerach totalizmu wyszczególnionych w Menu z tej strony.) Oto link pozwalający załadować monografię [5p/4]:
Spis treści monografii [5p/4] (objętość na dysku około 0.1 MB)
Treść monografii [5p/4] (objętość na dysku około 5.0 MB).
       Powyższy tekst monografii [5p/4] w formacie PDF jest oferowany w postaci gotowej do wydrukowania. To znaczy, że w tekście tym, na końcu każdego rozdziału, załączone są również wszystkie ilustracje danego rozdziału. Niefortunnie, w niektórych ilustracjach aż kilka zdjęć lub rysunków musiało zostać "wciśnięte" na pojedynczą stronę papieru formatu A4. Stąd niektóre z owych "wciśniętych" fotografii lub rysunków mogą NIE wyglądać wystarczająco wyraźnie lub czytelnie w wydrukowanych wersjach owych monografii. Dlatego w "części #E" poniżej tej strony udostępnione są do załadowania przez zainteresowanych czytelników, lub do oglądania po powiększeniu, wszystkie ilustracje używane w monografii [5p/4].
       Gdyby z jakichś ważnych powodów czytelnik NIE był w stanie załadować tej ilustrowanej wersji monografii [5p/4] w formacie PDF, wówczas może do mnie napisać zaś ja postaram się mu wysłać tą wersję (za darmo) emailem. Moje adresy emailowe są wyszczególnione pod koniec totaliztycznej strony pajak_jan.htm - o mnie (tj. dr Jan Pajak). Jednak proszę ograniczyć swoje życzenia do tylko do tej jednej monografii [5p/4], jako że moje możliwości darmowego zaopatrywania są raczej ograniczone.


Część #B: Tekst źródłowy starszej wersji (nieilustrowanej) monografii [5/4] w formatach DOC i WP5:

      Ta "część #B" zawiera linki do stron internetowych które upowszechniają starszą wersję monografii [5/4] w formatach DOC i PDF. Te same linki podany są też w "części #J" przy końcu tej strony. Oto owe linki:
Treści starszej (nieilustrowanej) monografii [5/4]
Druga grupa rysunków do starszej (nieilustrowanej) monografii [5/4]
Trzecia grupa rysunków do starszej (nieilustrowanej) monografii [5/4].


The illustrated version of [8e/3] in English:


Part #C: Illustrated source text of the English version of monograph [5e/3] in the ADOBE.PDF format:

       In May 2009 the monograph [5/3e] was reformatted into PDF ("Portable Document Format") and its illustrations were inserted to the text (previously text and illustrations were distributed separately). Since then the illustrated version of the English monograph [5e/3] in the Adobe PDF format is available in the internet. Unfortunately, because of the large size of it (around 5 MB), the file which contains this monograph cannot fit onto every totaliztic server. Therefore it can downloaded from only some totaliztic servers. Therefore, if it is NOT available from this servers, readers should shift to another server listed in "Menu 3" or "Menu 4" and seek [5e/3] in there. Here are links which may download a copy of [5e/3] - if it is available on this server:
List of concent of monograph [5e/3] (volume on the disc - around 0.1 MB)
Source text of English monograph [5e/3] (volume on the disk - around 5 MB).


Part #D: Source text of older version (non-illustrated, in English) of monograph [5/3] in formats DOC and WP5:

      This part "część #D" contains the link to a separate web page which disseminates the older, non-illustrated version of the English monograph [5/3] in formats DOC i PDF. The same link is provided also in "part #J" near the end of this web page. Here is the link:
Text of older (non-illustrated) English monograph [5/3]


Część #E: Ilustracje do polskojęzycznej wersji monografii [5p/4], w formacie *.gif lub *.jpg:


Kliknij na podkreślony fragment podpisu pod daną ilustracją aby ją ukazać i oglądnąć!


Znaczenie kolorów w podpisach:
Kolor ciemny (jak ten) wyróżnia polskojęzyczne podpisy pod poszczególnymi ilustracjami.
Kolor czerwony (jak ten) wyróżnia angielskojęzyczne podpisy pod poszczególnymi ilustracjami.
Kolor niebieski (jak ten) oznacza wykaz moich publikacji - oraz numery ilustracji w owych publikacjach, w których dany rysunek też został opublikowany.
Rozdział A ("Legendarna eksplozja z Nowej Zelandii"):
Notice that below only very short descriptions are provided under each illustration. The full text of descriptions for Figures shown below is provided at the end of the chapter A in monograph [5/4], which is illustrated by given Figures (i.e. complete captions under subsequent illustrations for this chapter A, are provided at the end of chapter A from monograph [5p/4]).

[5p/4] - Rysunek/Figure A1.
Pokazuje on: Perspektywiczna fotografia krateru Tapanui.
It illustrates: A distant photograph of the Tapanui Crater where a UFO exploded in 1178 AD. Note that this crater is around 1 km in diameter, while the tree visible at the top is a fully grown pine.
(Opublikowany/published: [5]-1; [5/2]-1; [5/3]-A1; )

[5p/4] - Rysunek/Figure A2.
Pokazuje on: Zdjęcie wschodniego obrzeża krateru Tapanui powstałego w wyniku eksplozji UFO w 1178 roku.
It illustrates: An eastern section of the Tapanui Crater where UFOs exploded in 1178 AD.
(Opublikowany/published: [5/2]-2; [5/3]-A2; [1/2]-O34; [1/3]-P4; [1w] K4; [1/4]-O4; )
Rozdział C ("Materiał dowodowy potwierdzający wystąpienie w 1178 roku kataklizmicznej eksplozji koło Tapanui"):

[5p/4] - Rysunek/Figure C1.
Pokazuje on: Dwa stereoskopowe zdjecia lotnicze krateru Tapanui.
It illustrates: Two aerial photographs of the Tapanui Crater. They allow a stereoscopic (3D) view of the area - if one uses stereoscopic glasses. (Notice two elliptical images oif the crater, located around Z=40% from the bottom, and X=50% plus X=90% from the left of screen.)
(Opublikowany/published: [5]-2; [5/2]-3; [5/3]-C1; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C2 (góra).
Pokazuje on: Kształt i wewnętrzna topografia krateru Tapanui (widok odgórny).
It illustrates: The inner topography of the Tapanui Crater (overhead sketch).
(Opublikowany/published: [5]-4; [5/2]-4; [5/3]-C2; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C2 (dół).
Pokazuje on: Kształt i wewnętrzna topografia krateru Tapanui (przekrój pionowy).
It illustrates: The inner topography of the Tapanui Crater (vertical cross-section).
(Opublikowany/published: [5]-4; [5/2]-4; [5/3]-C2; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C3.
Pokazuje on: Trzy podstawowe odmiany eksplozji kraterujących: (a) podziemna, (b) naziemna, (c) napowietrzna.
It illustrates: Three basic types of crater-producing explosions. (a) underground, (b) on-ground, (c) aerial.
(Opublikowany/published: [5]-5; [5/2]-5; [5/3]-C3; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C4 (a).
Pokazuje on: Kratery paraboliczne z eksplozji podziemnych: (a) Diablo Kanion z Arizony, USA, z boku.
It illustrates: Parabolic-bowl craters from uderground explosions: (a) Diabolo Crater in Arisona, USA, side view.
(Opublikowany/published: [5]-6,7; [5/2]-6; [5/3]-C4; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C4 (b).
Pokazuje on: Kratery paraboliczne z eksplozji podziemnych: (b) Przekrój poosiowy krateru Diablo.
It illustrates: Parabolic-bowl craters from uderground explosions: (b) Axial cross-section of Diabolo Crater.
(Opublikowany/published: [5]-6,7; [5/2]-6; [5/3]-C4; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C4 (c).
Pokazuje on: Kratery paraboliczne z eksplozji podziemnych: (c) Diablo Kanion z Arizony, USA, z gory.
It illustrates: Parabolic-bowl craters from uderground explosions: (c) Diabolo Crater in Arisona, top view.
(Opublikowany/published: [5]-6,7; [5/2]-6; [5/3]-C4; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C4 (d).
Pokazuje on: Kratery paraboliczne z eksplozji podziemnych: (d) Krater Schooner, USA, z ekslozji nuklearnej.
It illustrates: Parabolic-bowl craters from uderground explosions: (d) Schooner Crater, USA, formed by a nuclear explosion.
(Opublikowany/published: [5]-6,7; [5/2]-6; [5/3]-C4; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C4 (e).
Pokazuje on: Kratery paraboliczne z eksplozji podziemnych: (e) Przekroje pionowe krateru Schooner.
It illustrates: Parabolic-bowl craters from uderground explosions: (e) Vertical cross-section of the Schooner Crater.
(Opublikowany/published: [5]-6,7; [5/2]-6; [5/3]-C4; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C5 (a).
Pokazuje on: Przykłady złożonych kraterów tarczowych z eksplozji naziemnych. (a) Naziemne zdetonowane TNT - Snowball krater z Kanady.
It illustrates: Complex crater structures from on-ground explosions. (a) TNT detonation - Snowball Crater in Canada.
(Opublikowany/published: [5]-8; [5/2]-7; [5/3]-C5; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C5 (b).
Pokazuje on: Przykłady złożonych kraterów tarczowych z eksplozji naziemnych. (b) Steinheim krater z Niemczech (od impaktu komety).
It illustrates: Complex crater structures from on-ground explosions. (b) Steinheim Crater (Comet impact) in Germany.
(Opublikowany/published: [5]-8; [5/2]-7; [5/3]-C5; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C5 (c).
Pokazuje on: Przykłady złożonych kraterów tarczowych z eksplozji naziemnych. (c) Zdjęcie LANDSAT krateru Manicouagan.
It illustrates: Complex crater structures from on-ground explosions. (c) LANDSAT photo of the Manicouagan Crater.
(Opublikowany/published: [5]-8; [5/2]-7; [5/3]-C5; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C5 (d).
Pokazuje on: Przykłady złożonych kraterów tarczowych z eksplozji naziemnych. (d) Przekrój pionowy krateru Manicouagan.
It illustrates: Complex crater structures from on-ground explosions. (d) Vertical cross-section of Manicouagan Crater.
(Opublikowany/published: [5]-8; [5/2]-7; [5/3]-C5; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C6.
Pokazuje on: Podobieństwo Tapanui i Tunguskiej.
It illustrates: Similarities between Tunguska and Tapanui UFO explosion sites.
(Opublikowany/published: [5]-9; [5/2]-8; [5/3]-C6; [1/2]-O35; [1/3]-P5; [1/4]-O5; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C7.
Pokazuje on: Zniszczenia Wyspy Południowej Nowej Zelandii od eksplozji Tapanui.
It illustrates: Damage caused by the Tapanui explosion in the South Island of New Zealand.
(Opublikowany/published: [5]-3; [5/2]-9; [5/3]-C7;)

[5p/4] - Rysunek/Figure C8.
Pokazuje on: Puszcza rodzima Nowej Zelandii około 1840 roku.
It illustrates: The area of the South Island of New Zealand which was covered by indigenous forest in 1840.
(Opublikowany/published: [5]-10; [5/2]-10; [5/3]-C8; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C9 (a).
Pokazuje on: Pnie drzew powalonych eksplozją Tapanui: (a) Kłoda drzewa "totara" leżaca około 200 metrów od krateru Tapanui.
It illustrates: Remains of trees fallen down during the Tapanui explosion. (a) A log of "totara" visible around 200 metres from the Tapanui Crater.
(Opublikowany/published: [5]-11; [5/2]-11; [5/3]-C9; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C9 (b).
Pokazuje on: Pnie drzew powalonych eksplozją Tapanui: (b) Drzewa przy ujsciu rzeki Mataura.
It illustrates: Remains of trees fallen down during the Tapanui explosion. (b) Unearthed ancient trees at the outlet from Mataura river.
(Opublikowany/published: [5]-11; [5/2]-11; [5/3]-C9; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C9 (c).
Pokazuje on: Pnie drzew powalonych eksplozją Tapanui: (c) Autor (dr Jan Pająk) koło drzewa z brzegu Black Gully Creek.
It illustrates: Remains of trees fallen down during the Tapanui explosion. (c) Myself (Dr Jan Pajak) by a totara tree at Black Gully Creek.
(Opublikowany/published: [5]-11; [5/2]-11; [5/3]-C9; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C9 (d).
Pokazuje on: Pnie drzew powalonych eksplozją Tapanui: (d) Drzewa wystajace z brzegu Black Gully Creek.
It illustrates: Remains of trees fallen down during the Tapanui explosion. (d) Trees sticking out from Black Gully Creek.
(Opublikowany/published: [5]-11; [5/2]-11; [5/3]-C9; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C10 (góra).
Pokazuje on: Dwie fotografie tornada nad kraterem Tapanui. (Góra) Tarnado buduje zaczatek leja nad kraterem. Odnotuj, że ciekawostki i cechy tornad, mechanizm formowania tornad, związek pomiędzy tornadami i wehikułami UFO, a także urządzenie do zdalnego wykrywania nadchodzących tornad, opisane są na stronach internetowych które w "Menu 2" oraz "Menu 4" dostępne są pod nazwą tornada.
It illustrates: Photographs of a tornado by Mrs Diane Chittock. This tornado develops the funnel right above the Tapanui Crater. Notice that curiosities and attributes of tornados, mechanism of formation of tornados, connections between tornados and UFOs, and also the device for a remote detection of tornados, are described on the web pages which in "Menu 2" and "Menu 4" are marked as tornados.
(Opublikowany/published: [5]-12; [5/2]-12; [5/3]-C10; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C10 (dół).
Pokazuje on: Dwie fotografie tornada nad kraterem Tapanui. (Dól) Calkowicie rozwiniete i dryftujace tornado
Odnotuj, że ciekawostki i cechy tornad, mechanizm formowania tornad, związek pomiędzy tornadami i wehikułami UFO, a także urządzenie do zdalnego wykrywania nadchodzących tornad, opisane są na stronach internetowych które w "Menu 2" oraz "Menu 4" dostępne są pod nazwą tornada.
It illustrates: Fully developed tornado drifts away from the crater. Notice that curiosities and attributes of tornados, mechanism of formation of tornados, connections between tornados and UFOs, and also the device for a remote detection of tornados, are described on the web pages which in "Menu 2" and "Menu 4" are marked as tornados.
(Opublikowany/published: [5]-12; [5/2]-12; [5/3]-C10; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C11.
Pokazuje on: Jedna z map NZ z deficytem mikroelementów na Wyspie Południowej.
It illustrates: A map which shows defficiencies of micro-elements in soil of New Zealand. The concentration of this defficiences is around the Tapanui Crater.
(Opublikowany/published: [5]-13; [5/2]-13; [5/3]-C11; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C12.
Pokazuje on: Pokłady złota na Wyspie Nowej Zelandii.
It illustrates: Near-surface gold deposits in the South Island of New Zealand. They indicate that this gold have connection with the Tapanui explosion.
(Opublikowany/published: [5]-16; [5/2]-14; [5/3]-C12;)

[5p/4] - Rysunek/Figure C13 (a).
Pokazuje on: Przykłady kamieni ceramicznych: (a) Ja (dr inż. Jan Pająk) sfotografowany przy ogromnym "kamieniu ceramicznym" leżącym tuż przy kraterze Tapanui. Kamień ten posiada dym i kawałki drzew wtopione w jego objętość.
It illustrates: Me (Dr Jan Pajak) near a huge "China Stone" by the Tapanui Crater. This stone still has smoke melted into its surface.
(Opublikowany/published: [5]-14; [5/2]-15; [5/3]-C13; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C13 (b).
Pokazuje on: Przykłady kamieni ceramicznych: (b) Kamień z małym kraterkiem upadkowym przy Black Gully Creek.
It illustrates: A china stone that formad a small crater by Black Gully Creek.
(Opublikowany/published: [5]-14; [5/2]-15; [5/3]-C13; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C13 (c).
Pokazuje on: Przykłady kamieni ceramicznych: (c) Kamien z Coal Creek koło Roxburgh. Ten kamień został w jakims celu podniesiony przez UFO, oraz porzucony nieco pod gore od miejsca w ktorym oryginalnie spoczywal. UFO jakie go podnioslo pozostawilo po sobie wyraźne wypalony okrąg trawy widoczny na tym zdjęciu.
It illustrates: A "China Stone" from Coal Creek near Roxurgh. For some reason this weighting a few tonnes stone was lifter up into the air by a UFO vehicle and deposited near its original position (see imprint from this stone in the grass located in front of it). The UFO left a ring of scorched grass surrounding this stone, which can be seen to the left - this ring is similar to ones shown in [5/3e] Figure 31 B.
(Opublikowany/published: [5]-14; [5/2]-15; [5/3]-C13; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C13 (d).
Pokazuje on: Przykłady kamieni ceramicznych: (d) Słynny "kamień ceramiczny" z miasteczka Roxburgh. Na jego powierzchni znaleziono całą kieszeń złota powstałego w wyniku eksplozji Tapanui.
It illustrates: Famous "China Stone" from Roxburgh square. A is famous because when it was found a whole pocket of gold was covering its surface.
(Opublikowany/published: [5]-14; [5/2]-15; [5/3]-C13; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C14.
Pokazuje on: Namagnesowany odłamek z krateru Tapanui. Zawiera on m.in. ziarna czystego aluminium, zaś wiadomo że aluminium w stanie czystym NIE występuje w naturze.
It illustrates: A magnetised metallic piece from Tapanui Crater. Research shown that it contains iron and grains of pure aluminium, mixed with sand and melted. But aluminium does not appear in a pure form in nature!
(Opublikowany/published: [5]-27; [5/2]-16; [5/3]-C14; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C15 (a).
Pokazuje on: Namagnesowany odłamek "izotopu złota" z pobliża krateru Tapanui. Widok jego górnej strony. Stara moneta 50 centów nowozelandzkich widoczna na zdjęciu ma średnicę 32 mm. Jak powszechnie wiadomo, złoto jest szlachetnym metalem który NIE daje się namagnesować. Stąd namagensowanie tego odłamka jest ogromnie tajemnicze i naukowo niewyjaśnialne. Więcej na temat tego kawałka złota i związanych z nim tajemnic wyjaśnione zostało na totaliztycznej stronie tapanui_pl.htm (patrz tam "Rys. #8ab"). Szokująco w Nowej Zelandii znaleziono kiedyś jeszcze jeden ogromny "samorodek złota" o którym też twierdzono że był on namagnesowany. Tamten inny (bardzo słynny) samorodek nazywany był samorodek Roddy'ego z Ross. Jest on też opisany na w/w stronie tapanui_pl.htm.
It illustrates: A magnetised piece of "isotope of gold" found in the vicinity of the Tapanui Crater. The coin of old New Zealand 50 cents visible on the photograph is 32 mm in diameter. As it is commonly known, gold is a noble metal which CANNOT be magnetised. Thus the magnetisation of this "gold nugget" is very mysterious and scientifically unexplained. More on this "gold nugget" and mysteries linked to it is explained on the totaliztic web page tapanui.htm (see in there "Fig. #8ab"). Shokingly in New Zealand still another huge "gold nugget" was found about which also was claimed that it was magnetised. This another (very famous) gold nugget was called the Roddy's gold nugget from Ross. It is also discussed on the abovementioned web page tapanui.htm.
(Opublikowany/published: [5p/4]-C15; )

[5p/4] - Rysunek/Figure C15 (b).
Pokazuje on: Odmienny widok namagnesowanego odłamka "izotopu złota" z pobliża krateru Tapanui.
It illustrates: A different view of the magnetised piece of "isotope of gold" found in the vicinity of the Tapanui Crater.
(Opublikowany/published: [5p/4]-C15; )
Rozdział D ("Materiał dowodowy że eksplozja koło Tapanui posiadała globalny charakter"):

[5p/4] - Rysunek/Figure D1.
Ilustruje on: Geometryczną możliwość jednoczesnej widoczności Księżyca zarówno w Anglii jak i w Nowej Zelandii.
It illustrates: Moon seen simultaneously over Tapanui in New Zealand and over Canterbury in England.
(Opublikowany/published: [5/2]-17; [5/3]-D1; )
Rozdział F ("Ziemski magnokraft jako klucz do zrozumienia pozaziemskich UFO"):

[5p/4] - Rysunek/Figure F1.
Pokazuje on: Cygarokształtny stos siedmiu magnokraftów (i UFO) typu K6 w widoku bocznym. To włąśnie takie cygaro UFO eksplodowało ponad Tapanui.
It illustrates: A "stacked cigar-shaped flying complex" composed of seven Magnocraft (and UFOs) type K6. A side view of the entire complex. It is just such a cigar-shaped UFO that exploded over Tapanui.
(Opublikowany/published: [1/4]-O7(a); )
Rozdział T ("O autorze"):

[5p/4] - Rysunek/Figure T1.
Pokazuje on: Zdjęcie autora monografii [5p/4], prof. dr inż. Jan Pająk, w nowozelandzkiej scenerii podczas jednej z jego niezliczonych wypraw w poszukiwaniu dowodów aktywności UFO. Zdjęcie to wykonano 30 maja 1987 roku, czyli około czasu kiedy autor odkrył krater Tapanui. Należy zwrócić uwagę na ogromne lądowisku UFO typu K8, widoczne na zboczu wzgórza ponad jego głową, a odległe około kilometra od autora. Średnica nominalna tego lądowiska wynosi d=99.3 metrów. Zostało ono wypalone pomiędzy 1905 a 1955 rokiem w gęstych zaroślach porastających północno-zachodnie zbocze Coromendal Peak, w Gledhu Bay, Wanaka, Nowa Zelandia (t.j. około 150 kilometrów w linii prostej na północ od krateru Tapanui).
It illustrates: Photograph of the author of monographs [5/3e] and [5/4p], Prof. Dr Jan Pajak, in a New Zealand scenery. It was taken by the author on 30 May 1987 (i.e. around the time when he discovered the Tapanui Crater). Please notice the UFO landing site scorched in dense bush by a UFO type K8, visible above his head, and distant from the author by around a kilometre. This is the landing site formed by K8 type UFO. The site shown here contains a pattern of two concentric rings of scorched bush and soil, located one inside of the other. It was discovered on the north west slope of Coromandel Peak in Glendhu Bay, Wanaka, New Zealand. The land owner of this site is Mr Don McRae. The outer and inner diameters of both scorched rings are do=77.5 [m] and di=22 [m] (thus, according to the equation G33 from [1e], the nominal "d" diameter of the UFO that scorched this site was around d=99.3 metres). Various local farmers claim that the patterns appeared between the years 1900 (this year was given by Mr. A.S. Scaife, the earlier, retired owner of this land) and 1955 (this year was given by the present owner), so when photographed they were at least thirty years old. To the best knowledge of the author, the above photograph presents the biggest UFO landing site that has been found and measured in New Zealand to date. The total diameter of the vehicle that formed it was D=140.44 metres (see Table G1 in [1e]). This photograph supplements additionally the one shown in Figure M6 from monograph [1e] in illustrating the principles of the diameter correction methodology applied by the author and explained in subsection G10.3.1 of [1e] (see also Figure G38 "c" in [1e]).
(Opublikowany/published: [1e]-M11; [5p/4]-T1; )
Załącznik Z ("Instrukacja dojazdu do krateru Tapanui"):

[5p/4] - Rysunek/Figure Z1.
Pokazuje on: Najbardziej edukacyjny szlak poprzez krater Tapanui rekomendowany osobom zwiedzającym. Przebieg tego szlaku zaznaczony został przerywaną linią na zarysie krateru. Ponumerowane postoje oznaczają ważniejszy materiał dowodowy do prze egzaminowania podczas zwiedzania krateru.
1 - Parking w zagajniku (początek i koniec szlaku). Odłamki kamieni ceramicznych zawierających wtopioną materię organiczną poniewierają się dookoła.
2 - Trójkątne czoło krateru. Cylindryczne wybrzuszenie gleby na tym czole zdaje się odzwierciedlać kształt i wymiary eksplodującego cygara. Warto podkreślić że pofalowane ramiona tego trójkąta skierowane są na główne linie opadu kamieni ceramicznych i trinitite - patrz linie C i T na rysunku C7.
3 - Obszar najwyższej głębokości ścian krateru. Widok z tego punktu dostarcza dobrej widoczności topografii krateru i rozmieszczenia kraterów wewnętrznych.
4 - Depozyty piasku krzemowego. Taki sam piasek zdeponowany jest też na dnie krateru.
5 - Obszar najsilniejszych anomalii magnetycznych. Urządzenia techniczne (kamery wideo, silniki) sporadycznie odmawiają tu działania.
6 - Depozyty kamieni ceramicznych zawierających materię organiczną (np. ociekające sokiem drzewo) uwięzioną w swych wnętrzach oraz dym wtopiony w ich powierzchnię.
7 - Największe depozyty zwęglonych fragmentów drzew zaścielających dno krateru.
8 - Centrum eksplozji (w najbardziej wewnętrznym kraterze).
9 - Wydmy uformowane w punktach załamywania się fal uderzeniowych eksplozji.
10 - Najbardziej zachodni punkt wyniesionej krawędzi krateru.
11 - Ogromny kamień ceramiczny (wielkości małego domku) z osmoloną powierzchnią i odbiciami pni drzewnych przeszywających jego masę - patrz jego zdjęcie pokazane na rysunku C13a.
12 - Stary pień drzewa "totara" powalony podczas eksplozji Tapanui.
13 - Uważaj na agresywne byki (zwykle wypasające się w tym kraterze)!
It illustrates: The most educational path for examining the Tapanui Crater.
(Opublikowany/published: [5/2]-37; [5/3]-Z1; )Część #F: Instrukcje:

       1. Wszystko na tej stronie co jest albo podkreślone, albo też wyświetlone w kolorze zielonym, faktycznie jest linkiem. Stąd poprzez kliknięcie na ów link czytelnik może albo zobaczyć odmienną stronę albo też załadować do swego komputera wybraną monografię.
       2. Aby załadowac do swego komputera dowolną monografię lub ilustrację wystarczy kliknąć na zieloną (podkreśloną) część jej podpisu, potem zaś wykonywać instrukcje które wówczas pojawią się na ekranie.


Część #G: Jak zreplikować tą stronę w swoim własnym komputerze:

      Dla niektórych czytelników pracujących nad zagadnieniami poruszanymi na niniejszej stronie internetowej korzystne może się okazać posiadanie we własnym komputerze repliki niniejszej strony internetowej wraz z wszelkimi używanymi na niej ilustracjami, tekstami, linkami, itp., oraz późniejsze przeglądanie tej strony bezpośrednio z własnego komputera, a nie z internetu. Wszakże w przypadku posiadania takiej własnej repliki, nie jest się już zależnym od dostępu do internetu w przypadku każdej chęci ponownego zaglądnięcia do tej strony lub oglądnięcia czy wydrukowania którejś z użytych tutaj ilustracji. Czekanie na otwarcie się niniejszej strony jest także wówczas nieporównanie krótsze niż czekanie na jej otwarcie się z internetu. Nie jest też wtedy już konieczne znoszenie owego potopu najróżniejszych subtelnych przeszkod, które zdają się prześladować moje strony internetowe niemal tak jakby strony te były celowo sabotażowane przez jakichś złośliwych "małych pozieleniałych UFOnautów". Dla tych więc czytelników którzy zechcą sporządzić sobie replikę niniejszej strony internetowej w swoim własnym komputerze, niniejszym opisuję krok po kroku, jak tego dokonać. Opis ten wyjaśnia dokładnie jak się przygotowuje tzw. "źródłowy" duplikat niniejszej strony, czyli duplikat wykonany w języku programowania zwanym "HTML", w którym strona ta oryginalnie została zaprogramowana. Taki "źródłowy" duplikat jest na tyle użyteczny, że może on zostać potem spożytkowany dla nauczenia się jak programować i zakładać własne strony internetowe na dowolnym serwerze. (Wiadomo bowiem, że browsery, w tym "Internet Explorer", pozwalają także na relatywnie łatwe sporządzanie "obrazowych" kopii dowolnych stron. Jednak owe kopie obrazowe nie mogą być użyte dla zainstalowania na innych serwerach. Ponadto nie nadają się one do stopniowego uzupełniania ich zawartości o dalsze strony, ilustracje czy linki zreplikowane z innych stron internetowych.) Nauczenie się więc z poniższej instrukcji jak sporządzać takie dokładne kopie "źródłowe", jest pierwszym krokiem w kierunku nauczenia się jak programować, zakładać, oraz przeglądać własne strony internetowe. Oto owa intrukcja postępowania:
     #0. Gotowa replika źródłowa? (i to bez banerów). Jedna mała informacja, zanim w punktach #1 do #9 poniżej przytoczę dokładną procedurę sporządzania sobie samemu źródłowej repliki niniejszej strony. Mianowicie, pod niektórymi adresami podanymi w "Menu 3", taka źrółowa replika niniejszej strony, wraz z wszystkimi jej folderami, kodami źródłowymi wszystkich jej stron, pracującymi linkami, oraz przykładami plików z tekstami i ilustracjami, a na dodatek pozbawiona banerów reklamowych, czeka w formacie ZIP, gotowa do załadowania do Twojego własnego komputera. Wszystko co musisz uczynić aby ją sobie załadować, to w "Menu 1" kliknąć na pozycję "źródłowa replika tej strony". Spróbuj to uczynić, bowiem taka źródłowa replika być może jest nawet dostępna pod niniejszym adresem. Kiedy zaś taka replika źródłowa (w ZIP) załaduje się już do Twojego komputera, jedyne co należy uczynić to UNZIPować ją na Twój dysk twardy. Po UNZIPpowaniu uformuje ona odrębny folder, w którym znajdziesz nowy folder o nazwie "a_pajak", zaś w owym nowym folderze zawarte będą gotowe do użycia wszystkie podfoldery, pliki z kodami źrółowymi stron, oraz po jednym przykładzie najmniejszego pliku tekstowego (tj. "spisu treści"), oraz pierwszego zdjęcia z foldera 14 (tj. pliku "14_a02r.jpg" dla "Rys. A2 - prawy"). Czyli będzie tam wszystko co wymagane dla uruchamiania, testowania i oglądnięcia u siebie niniejszej strony w działaniu. Potem jedynie pomału dodasz sobie do foldera 14 pozostałe ilustracje, zaś do folderów tekstowych teksty pozostałych tomów. (Odnotuj, że w przypadku jeśli masz już na swoim dysku twardym folder zwany "c:\a_pajak" z innymi moimi stronami źródłowymi, wystarczy abyś z owego nowego foldera "a_pajak" poprzerzucał wszystkie pliki i podfoldery do posiadanego już wcześniej foldera "c:\a_pajak".) Po tej informacji, wróćmy teraz do owej procedury przygotowania przez Ciebie samego źrółowej repliki niniejszej strony. Oto ona:
     #1. Stworzyć nowy folder (zbior/directory) o nazwie a_pajak (lub "archive_pajak") na dysku twardym "c:\" swojego komputera. Folder ten będzie zawierał niniejszą stronę internetową wraz z używanymi przez nią ilustracjami, a ewentualnie także dowolne inne moje strony wraz z ich ilustracjami, które ktoś zechce zawsze mieć pod ręką. W celu stworzenia tego foldera wystarczy uruchomić "Windows Explorer", oraz stworzyć nim folder nazywany "a_pajak" na dysku twardym "c:" czyniąc to w sposób identyczny jak tworzy się inne foldery na owym dysku.
     #2. Stworzyć nowe pod-foldery (podzbiory/subdirectories) we wnętrzu foldera "a_pajak". Owe pod-foldery będą zawierały poszczególne rodzaje tekstów i ilustracji ukazywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Oto wykaz nazw pod-folderow (podzbiorów) wykorzystywanych przez niniejszą stronę internetową:
           flags - zawiera on sześć plików o nazwach de_flag.gif, es_flag.gif, fr_flag.gif, it_flag.gif, pl_flag.gif, uk_flag.gif w których zawarte są flagi Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Polski i Anglii używane przez niniejszą stronę internetową oraz strony do niej pokrewne. Pliki te najłatwiej uzyskać poprzez zdobycie dowolnych obrazów owych flag zapisanych w formacie *.gif, oraz następne przemianowanie nazw tych plików na nazwy wskazane powyżej.
           14 - zawiera on wszystkie ilustracje przynależne do monografii [5p/4], jednak używane także w innej monografii [1/4]. Zauważ, że Ilustracje te używane są zarówno przez niniejszą stronę internetową, jak i równocześnie przez cały szereg innych moich stron wymagających zilustrowania.
           15 - zawiera on wszystkie ilustracje używane dopiero od początku opracowywania najnowszej monografii [1/5]. Zauważ, że Ilustracje te używane są głównie przez monografię [1/5], chociaż niektóre z nich mogą być też użyte na innych totaliztycznych stronach internetowych i publikacjach.
           54 - zawiera on wszystkie ilustracje używane w monografii [5p/4]. Zauważ, że Ilustracje te używane są głównie przez monografię [5p/4], chociaż niektóre z nich mogą być też użyte na innych totaliztycznych stronach internetowych i publikacjach.
           54p_pdf - zawiera on polskojęzyczny tekst źródłowy monografii [5p/4] w formacie PDF.
           53e_pdf - zawiera on angielskojęzyczny tekst źródłowy monografii [8e/3] w formacie PDF.
           Opcjonalnie - jeśli chce się mieć również kompletny egzemplarz naważniejszej monografii [1/4] (na którą monografia [5p/4] często się powołuje), wówczas założyć sobie trzeba też folder "1_4_pdf" przechowujące i tamtą monografię.
           W celu stworzenia tych pod-folderów wystarczy uruchomić "Windows Explorer", oraz wygenerować nim owe podfoldery we wnętrzu foldera "a_pajak", nadając im wskazane powyżej nazwy.
     #3. Zachować kod źródłowy tej strony w swoim folderze "a_pajak". W tym celu trzeba "kliknąć prawym przyciskiem" swojej myszy kiedy się wskazuje na jakikolwiek obszar zadrukowany tej strony (np. wskazuje tutaj). Małe menu powinno się pojawić, które ma pozycję "View Source" (tj. "pokaż źródło"). Kliknij na tą pozycję, tak że kod źródłowy tej strony pojawi się w edytorze tekstu nazywanym "Notepad". (Kod ten zapisany jest w języku [programowania zwanym "HTML" w jakim zaprogramowana została niniejsza strona.) Kliknij na pozycję "File" w menu z tego "Notepad" i wybierz opcję "Save As..." (tj. "zachowaj jako"). Zachowaj kod źródłowy ze swojego "Notepad" używając nazwy pliku "tekst_5_4.htm" jako "File name" kodu dla niniejszej strony, zaś podając folder "c:\a_pajak" jako "Save in" miejsce dla zachowania tego kodu. Innym moim stronom, które również ktoś zdecyduje się zachować, należy nadawać przynależne im nazwy, np.: "magnocraft.htm" dla angielskojęzycznej wersji strony o magnokrafcie, "oscillatory_chamber_pl.htm" dla polskojęzycznej strony o komorze oscylacyjnej, itp.
     #4. Zachować ilustracje. Kliknij prawym przyciskiem myszy na każdą ilustrację z tej strony lub ze stron z nią związanych, potem wybierz opcje "Save Picture As". Wszystkie ilustracje unikalne dla tej strony i dla monografii [1/5] zachowaj w subfolderze "14". (Odnotuj że każda ilustracja wskazuje u dołu ekranu browsera subfolder w jakim musi być zachowana.)
     #5. Wyswietlić tą stronę w swoim komputerze. Po zachowaniu tej strony, daje się ona wyświetlić w dowolnej chwili we własnym komputerze, poprzez zwykłe wycelowanie na plik "tekst_5_4.htm" (tj. wycelowanie na kod źródłowy tej strony) używając w tym celu "Windows Explorer", oraz następne podwójne kliknięcie na owym pliku. (Można też ją wyświetlić poprzez wycelowanie na nie "Windows Explorer" i przyciśnięcie klawisza "Enter".) Strony związane z niniejszą hyperlinkami, można wyświetlać albo poprzez kliknięcie na owe hyperlinki kiedy ta strona jest pokazana na ekranie komputera, albo też poprzez kliknięcie z "Windows Explorer" odpowiednio na "tekst_1_4.htm", "tekst_1_4_1.htm", "tekst_1_4_2.htm", lub "tekst_1_4_3.htm" (albo "magnocraft.htm", "oscillatory_chamber.htm", itp.)
     #6. (Warunkowo) Ustawić kody polskich literek. Trzecia linia programu HTML każdej totaliztycznej strony oryginalnie jest zaprogramowana na kod polskich literek w moim własnym komputerze i WINDOWS XP. Stąd linia ta ma postać:
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
Jednak nie w każdym komputerze i nie dla każdej wyszukiwarki linia ta spowoduje poprawne wyświetlanie polskich literek. Dlatego jeśli u Ciebie czytelniku zamiast polskich literek wyświetlane są jakieś "krzaczki", zapewne to oznacza że w kodzie źródłowym tej strony powinieneś sobie zmienić ostatni człon owej linii na odpowiedni dla Twojego komputera i/lub Twojej wyszukiwarki. Dlatego spróbuj w linii tej symbol windows-1250 zmienić np. na symbol iso-8859-1, na symbol iso-8859-2, lub na symbol CP-1250, sprawdzając czy kod ten spowoduje poprawne wyświetlenie polskich literek (w celu tego sprawdzenia kliknij w "Internet Explorer" na "Refresh" czyli na "Odnów", lub na: Widok/Kodowanie/Dalsze/Srodkowoeuropejski(Windows) co w angielskiej wersji ma zapis: View/Encoding/More/CentralEuropean(Windows) - tak jak to wyjaśnione w części J "polskie literki").
     #7. (Warunkowo) pousuwać banery. Darmowe serwery z jakich ja zwykle korzystam, typowo wprowadzają kody banerów reklamowych do kodu źródłowego stron jakie na nich są wystawiane (często kody tych banerów reklamowych zawierają też dokuczliwe błędy celowo powprowadzane przez UFOnautów jakie starają się utrudniać ogladanie moich stron). Jeśli benery te, lub zawarte w nich błędy, kogoś wyraźnie irytują, wówczas w kodzie źródłowym zachowanym we własnym komputerze daje się je pousuwać. Aby powycinać te bannery, należy najpierw otworzyć "kod źródłowy" tej strony używając np. edytora tekstu zwanego "Notepad" jaki znajduje się praktycznie w niemal każdym dzisiejszym komputerze. Potem w programie źródłowym danej strony należy zidentyfikować kody tych banerów (albo przez znalezienie adresu danego banera referowanego w owym kodzie źródłowym i zaczynającego się od "http://...", albo też poprzez wypatrzenie komentarza oznakowującego początek i koniec bannera i zwykle zaczynającego się od słów "banner insertion ..."). Po zidentyfikowaniu który fragment kodu strony ukrywa w sobie dany baner, kod ten należy zwyczajnie wydeletować. Warto tutaj zaznaczyć, że jeśli ktoś zdoła się nauczyć jak znajdować i wycinać takie banery reklamowe, faktycznie nauczy się również jak przeprogramowywać istniejące strony internetowe, czyli jak sporządzać "kody źródłowe" własnych stron.
     #8. (Warunkowo) aktualizować swoją replikę tej strony. Jeśli kogoś szczególnie interesują opisy zawarte na niniejszej stronie internetowej, wówczas co jakiś czas (np. co kilka miesięcy) warto sprawdzać w internecie, czy opisy te nie zostały dodatkowo udoskonalone. Jeśli zaś się odkryje, że internetowa wersja tej strony została wyraźnie udoskonalona, wówczas tą udoskonaloną wersją można z łatwością zastąpić posiadaną przez siebie nieco starszą replikę. W tym celu wystarczy nazwę swojej starej repliki poprzedzić np. słowem "stara_", a następnie na jej miejsce skopiować i zachować nową wersję tej strony pod oryginalną nazwą jaką nosi ona w internecie.
     #9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w owym replikowaniu warto zaglądnąć na odrębną stronę w całości poświęconą dokładnemu wyjaśnieniu powyższej procedury replikowania moich witryn internetowych we własnym komputerze. Owa dodatkowa strona uruchamiana jest z "Menu 2", gdzie wystepuje pod nazwą Replikuj".


Część #H: Polskie literki:

       W tekście tej strony starałem się używać polskich literek. Szybko jednak odnotowałem, że nie każdy serwer poprawnie koduje i przesyla owe litery (np. serwer www.nrg.to deformuje polskie litery i uniemożliwia ich odtworzenie nawet na poprawnie nastawionych komputerach z Polski jakie używają systemu operacyjnego "Windows XP"). Ponadto komputery zdają się wyświetlać poprawnie polskie literki tylko jeśli albo używają systemu operacyjnego "Windows XP", lub jeśli ich Internet Explorer został na nie ustawiony. (Aby ustawić swoją przeglądarkę "Internet Explorer" na poprawne odczytywanie polskich liter, trzeba kliknąć na pozycję w jej menu oznaczoną "Widok" (po angielsku "View"), zaś potem na opcję oznaczoną "Kodowanie" (po angielsku "Encoding"). Kiedy zaś otworzy się submenu "Dalsze" ("More") z odmiennymi alfabetami, wybrać trzeba i włączyć kliknięciem alfabet oznaczony "Srodkowoeuropejski (Windows)" (po angielsku "Central European (Windows)").) Gdyby jednak i takie ustawianie nie pomogło, wówczas na wszelki wypadek informuję, że jeśli u kogoś w miejscu literek na ekranie pojawiają się jakieś dziwne znaczki, to zapewne oznacza, że jego komputer nie wyświetla prawidłowo polskich literek. W takim przypadku dobrze jest wiedzieć, że wyświetlane znaczki oznaczają co następuje:
"ą" = "a" z ogonkiem, "Ą" = "A" z ogonkiem,
"ć" = "c" z kreską, "Ć" = "C" z kreską,
"ę" = "e" z ogonkiem, "Ę" = "E" z ogonkiem,
"ł" = "l" przekreślone, "Ł" = "L" przekreślone,
"ń" = "n" z kreską, "Ń" = "N" z kreską,
"ó" = "o" z kreską, "Ó" = "O" z kreską,
"ś" = "s" z kreską, "Ś" = "S" z kreską,
"ź" = "z" z kreską, "Ź" = "Z" z kreską,
"ż" = "z" z kropką, "Ż" = "Z" z kropką.
       Oto wykaz polskich literek jakie mogą wystąpić w moich tekstach:
ą ć ę ł ń ó ś ź ż (małe polskie literki)
a c e l n o s z z (łacińskie i angielskie odpowiedniki małych polskich literek)
Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż (duże polskie litery)
A C E L N O S X Z (łacińskie i angielskie odpowiedniki dużych polskich liter).
       Powinienem tutaj dodać, że po odnotowaniu mizernych efektów moich eksperymentów z użyciem polskich literek, wcale teraz się nie spieszę z przeredagowaniem na polskie literki tej części totaliztycznych stron które oryginalnie pisane były alfabetem angielskim (łacińskim).


Część #I: Różnice pomiędzy starą wersją (nieilustrowaną) monografii [5/4] i nową (niniejszą - ilustrowaną) wersją monografii [5p/4]:

       Treść sporej części obu tych wersji monografii o eksplozji wehikułu UFO koło Tapanui jest bardzo do siebie podobna. Wszakże treść ta reprezentuje tą samą monografię. Tyle że w nowej wersji monografii [5p/4] treść ta została uaktualizowana, wydatnie skrócona, udoskonalona, zaopatrzona w ilustracje, oraz przekonfigurowana na format PDF dla ułatwienia jej czytania i rozumienia. Tylko jedno następstwo szokującego odkrycia omawianego pod koniec podrozdziału O1 z [5p/4], mianowicie że to "sam Bóg symuluje istnienie UFO, działalność UFOnautów na Ziemi, oraz eksplozje UFO", został po raz pierwszy uwazględnione dopiero podczas aktualizowania niniejszej, nowej wersji monografii [5p/4]. Oczywiście, owo odkrycie zmienia znacząco wymowę całej monografii [5/4]. Wszakże z uprzedniego raportu na temat wyniszczającej ludzkość, szatańskiej działalności UFOnautów na Ziemi, transformuje ono tą monografię w próbę docieknięcia jakie motywacje i cele miał Bóg poprzez celowe zasymulowanie eksplozji "wehikułu czasu" na dziczy okolic nowozelandzkiego miasteczka Tapanui. Wszakże, jak to nam wyjaśniają ustalenia teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji, jeśli owa nadrzędna istota wszechświata czegoś dokonuje, zawsze ma ku temu ogromnie istotne powody.
       Podsumowując, poza znaczącym zmniejszeniem objętości owej monografii [5/4] poprzez wyeliminowanie z niej opisów Magnograftów i UFO (których dokładne opisy zawarte są w odrębnych monografiach [1/4] i [1/5] - również nieodpłatnie dostępnych za pośrednictwem internetu), inne różnice pomiędzy starą i nową wersją tego podstawowego opisu eksplozji UFO koło Tapanui są głównie natury filozoficznej. Mianowicie, stara monografia [5/4] była sformułowana jakby "w duchu świeckim". Wszystko starała się ona bowiem tłumaczyć na świecki i na ateistyczny sposób - znaczy zupełnie bez uwzględnienia i bez wskazania czytelnikowi przejawów nieustannych interwencji Boga w przebieg spraw ludzkich. Gdyby więc w jednym zdaniu starać się wyrazić filozoficzną myśl przewodnią tamtej starej monografii [5/4], wówczas myśl ta stwierdzałaby że Bóg tak poformował prawa natury aby samoczynnie podtrzymywały one działanie wszechświata - zupełnie bez Boskiej interwencji. Stąd dokładne opisanie mechanizmów rządzących losami ludzi jest możliwie wyłącznie na bazie praw natury - czyli bez potrzeby badania, identyfikowania i opisywania przejawów i metod ingerencji Boga w ludzkie sprawy.
       Jednakże w 2007 roku odkryłem że Bóg jednak bez przerwy ingeruje w sprawy ludzkie i nieustannie steruje te sprawy w taki sposób aby przebiegały one zgodnie z Jego intencjami. Przykładowo, odkryłem wówczas że tzw. "manifestacje UFO" są po prostu softwarowymi "symulacjami" realizowanymi przez Boga. (Szczegóły tamtych Boskich "symulacji" UFO i UFOnautów są wyjaśnione m.in. w rozdziale JJ z tomu 6 monografii [5p/4], a także na całym szeregu stron internetowych totalizmu, np. w punkcie #D2 totaliztycznej strony internetowej ufo_pl.htm - o odpowiedziach na fundamentalne pytania o UFOnautach i o wehikułach UFO - np. czy istnieją, jak funkcjonują, itp., w punkcie #F3 totaliztycznej strony internetowej god_pl.htm - o naukowym i świeckim zrozumieniu Boga, czy w "części #F" totaliztycznej strony internetowej evil_pl.htm - o pochodzeniu wszelkiego zła na Ziemi.) Dlatego postanowiłem wówczas przepracować m.in. i monografię [5/4] w taki sposób aby ująć w nich to szokujące odkrycie i wskazać czytelnikowi naukowe dowody owych nieustannych interwencji Boga w ludzkie sprawy. Gdyby więc w jednym zdaniu starać się wyrazić filozoficzną myśl przewodnią niniejszej nowej monografii [5p/4], wówczas myśl ta stwierdzałaby że Bóg osobiście, dynamicznie i nieustannie ingeruje w działanie wszechświata i w losy ludzi - tak aby działanie to i losy postępowały dokładnie w kierunku zgodnym z Boskimi intencjami. Stąd dokładne opisanie mechanizmów rządzących losami ludzi wymaga aby niezależnie od praw natury naukowo przebadać i opisać także przejawy i metody bezpośredniej ingerencji Boga w ludzkie sprawy. Oczywiście, wykonanie odnośnych badań i przepracowanie całej monografii [5p/4] - tak aby wiarygodnie wyrażała ona ową nową myśl przewodnią, wymaga włożenia w to sporego czasu.


Część #J: Pozbawiona ilustracji, starsza wersja monografii [5/4] w formatach DOC i WP5:

       W formatach odmiennych niż PDF owa starsza monografia [5/4] jest oferowana już od 1996 roku. (Do roku 2001 była ona oferowana w wersji papierowej, zaś od 2001 roku - już w wersji internetowej w formatach DOC i WP5.) Wprowadzenie jej nowszej, zilustrowanej wersji w PDF z maju 2009 roku, NIE wymagało usunięcia tamtych starszych wersji. Dlatego, jeśli czytelnik sobie tego życzy, wówczas może załadować sobie taką starszą nieilustrowaną jej wersję. Tamta starsza wersja jest upowszechniana za pośrednictwem odmiennej strony internetowej do której linki są podane poniżej.
       Oto więc linki do stron internetowych z tamtą starszą, pozbawioną ilustracji, wersją czwartego wydania polskojęzycznej monografii [5/4] w formatach DOC i WP5: Oznaczenia: Etykietkę "P" przyporządkowano do stron internetowych z polskojęzycznym tekstem tej starszej, pozbawionej ilustracji monografii [5/4]. Etykietkę "E" przyporządkowano do stron udostępniających angielskojęzyczny odpowiednik jeszcze starszej, pozbawionej ilustracji monografii [5/3e] w formatach DOC i WP5 (monografia [5/3e] upowszechniana była w wersji paierowej od 1992 do 2001 roku, zaś w wersji internetowej począwszy od 2001 roku .)

Życzę interesującej lektury opisów tej najbardziej dziwnej, niezwykłej, inspirującej, oraz ignorowanej przez naukowców chociaż jednocześnie przewrotowej dla ludzkości i dla Ziemi eksplozji wehikułów UFO koło miejscowości Tapanui w Nowej Zelandii. Witam także w nieprzerwanie powiększającym się kręgu ludzi którzy poznają tajemnice owej eksplozji UFO oraz zaczynają rozumieć jej wpływ na ludzkość i na naszą planetę.
* * *
If you prefer to read in English click on the flag below
(Jeśli preferujesz czytanie w języku angielskim
kliknij na poniższą flagę)


English flag
Data założenia tej strony internetowej: 5 lutego 2001 roku.
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 7 maja 2009 roku.
(Sprawdź pod adresami z "Menu 3" czy już istnieje nawet nowsza aktualizacja!)